ബൈബിളും, ഡാ വിഞ്ചി കോഡും, രണ്ടാം ഊഴം സിനിമയും പിന്നെ ശശികല ടീച്ചറും

ആയിരം കോടി മുടക്കി എം ടി യുടെ രണ്ടാം ഊഴം എന്ന മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ ആഷ്പതമാക്കിയുള്ള നോവൽ സിനിമ ആവുകയാണ്. മോഹൻലാൽ…