Gaze at the latest photos of the gorgeous Samantha Akkineni