Trisha Krishnan in Paramapadham Vilaiyattu | Photos

New photos of the ever gorgeous Trisha Krishnan in Paramapadham Vilaiyattu. The film is directed by Thiru Gnanam.

Share with: