Malayalam Screenplay Writing Format

Malayalam Script Format Screenplay

തിരക്കഥയ്ക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ആയ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ലോകം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ്. മലയാളത്തിലും, ആ ഫോർമാറ്റാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തിരക്കഥ ഫോർമാറ്റ് പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത തിരക്കഥ പ്രൊഫഷണലിസത്തെ കാണിക്കുക മാത്രമല്ല, നിർമ്മാതാക്കൾക്കും സംവിധായകർക്കും അഭിനേതാക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും എളുപ്പമാക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു തിരക്കഥാകൃത്ത് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി വന്ന ആളാണെങ്കിലും, തിരക്കഥാ ഫോർമാറ്റിന്റെയും പേജ് വിന്യാസത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി ഫലപ്രദമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിന് നിർണായകമാണ്.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്‌ക്രീൻപ്ലേ ഫോർമാറ്റിൽ മൂന്ന് പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: സീൻ തലക്കെട്ടുകൾ, ആക്ഷൻ ലൈനുകൾ, സംഭാഷണങ്ങൾ. സ്ലഗ്‌ലൈനുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന സീൻ തലക്കെട്ടുകൾ ഓരോ സീനിന്റെയും സ്ഥാനവും സമയവും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം ആക്ഷൻ ലൈനുകൾ ദൃശ്യത്തിനുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ദൃശ്യ ഘടകങ്ങളെയും വിവരിക്കുന്നു. സംഭാഷണം, തീർച്ചയായും, കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംസാര വാക്കുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഈ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾക്ക് പുറമേ, നിങ്ങളുടെ തിരക്കഥയിൽ വായനാക്ഷമതയും ദൃശ്യ യോജിപ്പും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ശരിയായ പേജ് വിന്യാസം അത്യാവശ്യമാണ്. സ്‌ക്രീൻപ്ലേകൾ നിർദ്ദിഷ്ട മാർജിൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടണം. ഇടത്, വലത് അരികുകൾ 1.5 ഇഞ്ചിലും മുകളിലും താഴെയുമുള്ള മാർജിനുകൾ 1 ഇഞ്ചിലും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സ്ക്രിപ്റ്റുകളിൽ ഉടനീളം സ്ഥിരതയും ഏകീകൃതതയും ഉറപ്പാക്കാൻ, പരമ്പരാഗതമായി കൊറിയർ ഫോണ്ടിൽ, വലിപ്പം 12ലും ആയിരിക്കണം തിരക്കഥകൾ. ഒരു തിരക്കഥ ഏകദേശം 90 മുതൽ 150 പേജിനുള്ളിൽ വരാം.

Note these points

 1. Font: 12-point Courier font
 2. Left margin: 1.5 inch
 3. Right margin: 1 inch
 4. Top and Bottom: 1 inch
 5. Character Name while speaking (should be all capital letters): 3.7 inches from left side of page Actor Parentheticals: 3.1 inches from left side of page Dialogue: 2.5 inches from left side of page
 6. Number the pages in the top right corner, aligning them with the right margin and placing them half an inch from the top of the page. Exclude numbering on the title page. It does not count as page one. The first page to have a number is the second page of the screenplay.
 7. Finale screenplay will have approximately 55 lines per page.

സിനിമാ വ്യവസായത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾക്ക് തിരക്കഥയുടെ ഫോർമാറ്റും പേജ് അലൈൻമെന്റും പഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വ്യവസായ മാനദണ്ഡങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എല്ലാ ശരിയായ കാരണങ്ങളാലും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും.

Screenwriting Softwares

 • Final Draft
 • Celtx
 • Fade In
 • StudioBinder
 • Storyline Creator

For online writing websites like

https://youmescript.com/ (No Indian Language)
https://www.writerduet.com/ (No Indian Language)

Best for Malayalam Screenplay Writing

https://www.yavanika.pictures/ – ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിലും രണ്ടു-കോളം ഫോർമാറ്റിലും pdf ഫയൽ എടുക്കുവാൻ പറ്റുന്നതാണ്.

മലയാളം തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ രണ്ട് ഫോർമാറ്റിൽ തിരക്കഥ എഴുതാറുണ്ട്. ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിലും, പിന്നെ ഒരു പേജിൽ രണ്ട് കോളം ആയും – അതായത് dual column ഫോർമാറ്റ്.

തിരക്കഥാകൃത്ത് PS Arjun എഴുതിയ ഒരു തിരക്കഥയിലെ ഒരേ സീൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉള്ള ഫോർമാറ്റിൽ.

Word Document / Google Doc / Libra Office

തിരക്കഥ എഴുതുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഫയലും ഉപയോഗിക്കാം. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾക്കനുസരിച്ച് അലൈൻമെന്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രം.

Mobile App

Pluot – ഒരു തിരക്കഥയുടെ ഒൺലൈൻ പ്രൊഫഷണലായി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പ് ആണ് ഇത്. വിശദമായ ക്യാരക്ടർ വർക്ക്‌ഷീറ്റുകളും സീൻ, ലൊക്കേഷൻ, സ്റ്റോറിലൈൻ എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം പ്ലോട്ട് പ്ലാനറും സ്റ്റോറി ഔട്ട്‌ലൈനിംഗ് ഉപകരണവുമായ പ്ലൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തിരക്കഥയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

JotterPad – Writer, Screenplay
DubScript Screenplay Writer

ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആപ്പും വെബ്സൈറ്റുകളും നെറ്റിൽ കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിൽ നല്ലത് എന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ആപ്പുകളും വെബ്സൈറ്റുകളും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

Share with:


Be the first to comment on "Malayalam Screenplay Writing Format"

Leave a comment

Your email address will not be published.