Periyone Lyrics in Malayalam | Aadujeevitham

Periyone Malayalam Lyrics

Discover the captivating Malayalam lyrics of “Periyone En Rahmaane,” a mesmerizing composition by AR Rahman for the movie Aadujeevitham. Crafted with poetic brilliance by Rafiq Ahmed, this soundtrack is truly enchanting and deeply moving.

പെരിയോനെ എൻ റഹ്മാനെ… പെരിയോനെ റഹീം
പെരിയോനെ എൻ റഹ്മാനെ… പെരിയോനെ റഹീം

അങ്ങകലേ അങ്ങകലെ മണ്ണിൽ പുതുമഴവീഴണുണ്ടെ
മണ്ണിൽ പുതുമഴവീഴണുണ്ടേ.
നെഞ്ചിലൊരാളുടെ കണ്ണിർ വീണപോൽ
നെഞ്ചിലൊരാളുടെ കണ്ണിർ വീണപോലെങ്ങിരുന്നാലുമറിയണുണ്ടേ
മിണ്ടാ മൺത്തരിവാരിയെടുത്തതിൽ
കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല നിൻ നനവ്
കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല നിൻ നനവ്
കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല നിൻ നനവ്

പെരിയോനെ റഹ്മാനെ… പെരിയോനെ റഹീം
പെരിയോനെ റഹ്മാനെ… പെരിയോനെ റഹീം

(ഉമ്മാ)

പെരിയോനെ റഹ്മാനെ… പെരിയോനെ റഹീം
പെരിയോനെ റഹ്മാനെ… പെരിയോനെ റഹീം
എത്ര ദൂരത്തിലാണോ… എത്ര ദൂരത്തിലാണോ…
എത്ര ദൂരത്തിലാണോ… എത്ര ദൂരത്തിലാണോ…

ആറ്റകിളിയുടെ നോക്കും, പറച്ചിലും പുഞ്ചിരിയും
കൊച്ചു നുണകുഴിയും
ആ ഇഷ്‌കിന്റെ ദിക്കുവിളക്കിൻ
വെളിച്ചമാണുള്ളിന്റെയിരുട്ടറയിൽ

ആ കണ്ണിന്റെ തുമ്പത്തെ തുള്ളിയാണെന്നുടെ ഖൽബിൻ
മരുപറമ്പിൽ ഓ…

പെരിയോനെ റഹ്മാനെ… പെരിയോനെ റഹീം
പെരിയോനെ റഹ്മാനെ… പെരിയോനെ റഹീം

പെരിയോനെ എൻ റഹ്മാനെ… പെരിയോനെ റഹീം
പെരിയോനെ എൻ റഹ്മാനെ… പെരിയോനെ റഹീം

Kerala Box Office REPORT

Share with:


Be the first to comment on "Periyone Lyrics in Malayalam | Aadujeevitham"

Leave a comment

Your email address will not be published.