TamilKabali Tamil Review

Kabali Tamil Review – Magizhchi

ரஜினி சார் நடிச்ச படதுல கபாலில தான் அவருடைய வயசுக்கு தகுந்த மாதிரி   நடிச்சிருக்கிறார். சண்ட சீன் ஆகட்டும் டான்ஸ் ஆகட்டும்  ஆகட்டும் அவரது வயதுக்கு ஏத்தபோலவே அமைச்சி இருக்கிறது தான் இந்த படத்தோட…6 Banned Indian Movies

There are a lot of movies which have run into troubles for being too different from the rest of the films, and presenting violence or…